Vi besvarer alle Time Carespørgsmål på en fælles temadag hos jer

temadag bro

Forankring i MED eller SU udvalg

Time Care handler om nye måder at samarbejde på. Beslutningen om at indføre Time Care forankres altid i lokalt MED / SU udvalg, hvor vi har tid til fælles debat.

Her har ledelse og medarbejdere lige indflydelse, og har de bedste rammer for at informere jeres kollegaer og træffe win-win beslutninger på et åbent grundlag.

Hvem bør deltage fra jeres side?

Det er vigtigt, at der orienteres bredt, konkret, specifikt om Time Care, allerede fra første møde. Vi lægger vægt på åbenhed, dialog og tid til spørgsmål.

Vi inviterer gerne ledere fra vores arbejdspladser til jer. Vores forventninger til jer, er derfor at følgende personer deltager på temadagen.

Rammerne for Time Care temadag

På temadagen gennemgår vi Time Care metoden, resultater, erfaringer, forudsætninger, økonomi og implementeringsplan. I ser også Time Pool systemet.

I ser hvordan systemet selv planlægger vagter og kan booke afløsere og vikarer! Vi gennemgår timebank, puslefase, lønrutiner og nye Time Care arbejdsgange.

På temadagen gennemgår vi hvordan og hvorfor Time Care altid har været selvfinansierende, og hvordan vi kan give jer garanti for nettobesparelser!

Vi er interesserede og bestiller en gratis temadag om Time Care.

Lad os demonstrere, hvordan vi kan hjælpe jer med, at nå jeres mål, budgetkrav og realisere jeres trivselspotentiale på 8-10 uger

Book temadag nu

Typiske spørgsmål omkring temadagen

Vi laver en opfølgningsdag med ledelsen. I får referencer og telefonnumre på andre arbejdspladser. Vi aftaler en foranalyse på 2-3 dage, hvor vi laver forhandliger med fagforening, gennemgår evt. spørgsmål, som er dukket op efter temadage, vi gennemgår udbuds og indkøbsprocesser med jer, afholder orienteringsmøder for personalet, hvor medarbejdere også for svar på alle spørgsmål og indvendinger. Foranalysen er til betaling og er obligatorisk. Vi aftaler implementeringsforløb, projekt og uddannelsesplan, og i får et fastpris tilbud.

Det er vigtigt, at vi forstår jeres arbejdsplads, mål, rammer og udfordringer. Vi skal altid tilpasse systemet til jeres behov og sitution. Det er aldrig jer, der skal tilpasses et system. Vi skal derfor afstemme, hvordan Time Care er et middel til at skabe trivsel, produktivtet, bedre service og arbejdsmiljø, samtidig med at vi skal forstå jeres ønsker til en god arbejdstidsaftale. Vi forhandler denne sammen med jer.

Økonomien i et partnerskab afhænger primært af 2 forhold. Antallet af medarbejdere og længden af samarbejdsperioden. Alle vores projekter har været selvfinansierende på sygefravær, overtid, ledertid, produktivitet, vikar og afløserforbrug. Vores partnerskab er indrettet sådan, at jo mere i gør for os, jo mere gør vi for jeres økonomi. Vi sænker således jeres månedelige ydelser, såfremt vi kan afholde flere temadage hos jer, eller jeres medarbejdere deltager som undervisere, hjælpeinstruktører eller ambassadører for andre arbejdspladser. Jo mere uddannelse i efterspørger, jo billigere bliver jeres projekt. I modtager også VEU refusion for Time Care.

Den endelige pris får I når, vi har afholdt den gratis temadag hos jer.

Kun én person ved, hvornår det passer medarbejderen bedst at holde fri – det er medarbejderen selv. Det samme gør sig gældende mht. hvornår det passer bedst ind i personens livsrytme, at gå på arbejde, og være sammen med jeres borgere/patienter/beboere. Derfor får medarbejderen selv ansvaret for at tilrettelægge sin egen arbejdstid og friperioder – og får på den måde mulighed for at skabe den optimale balance mellem sit arbejdsliv og sit fritidsliv = livskvalitet.

Medarbejderen vælger sine egne arbejdstider, løser differencer i bemandingen og tager medansvar for driften, afdelingens samt kollegernes forskellige behov. Indflydelse giver øget ansvarsfølelse, arbejdsglæde og tilfredshed – og deraf bedre fordeling af weekender, ferie, friperioder og man påvirker selv sin lønseddel. Time Care forudsætter samarbejde og vilje til at tage medansvar.

At beslutte at overgår til Time Care processen forudsætter en grundig orientering. Derfor afholder vi også et 2-3 timers orienteringsmøde for alle jeres medarbejdere.

Vi har gennem 5 år fremavlet Danmarks mest fleksible arbejdstidsaftaler, som er 100% tilpasset Time Care metoden og velfærdsarbejdspladser. Vi kender disse aftaler, og vi hjælper jer naturligvis med at forhandle dem med fagforeningen. Dette kan først gøres efter jeres endelige beslutning. Vi garanterer jer, at alle forhold i nuværende lokalaftaler og arbejdstidsaftaler kan planlægges og administreres.

I vores fælles dialog med fagforeningerne gennemgår vi igen timebanken, arbejdstidsregler og metoden med differentierede spilleregler for ledelse og medarbejdere. Fagforeningerne kan få online adgang til rapporter.

Afhængigt af størrelsen på jeres arbejdsplads skal i et nationalt udbud omkring Time Care. For mange arbejdspladser vil der ikke udbudskrav, da vi ligger under træskelværdierne.

Vi gennemgår vores Lean Løn koncept, der gør det muligt at optimere lønindberetningsprocesser.Dette er bedre og billigere end de snitflader, der tilbydes af KMD og SD, som kræver dobbelt vedligeholdelse af jeres vagtplansystemer og kræver tæt samarbejde med jeres løn og personaleafdeling. Dette er ikke nødvendigt med Lean løn.

Hvis I ønsker det kan vi programmere snitflader til løn, bosteds og omsorgssystemer, der tilpasses jeres opsætning. Dette vil være en udviklingsopgave.

Time Care kræver en tydelig ledelse og en tydelig kommunikation. Konceptet er bygget med dobbelte spilleregler, som giver medarbejderne flere muligheder end ledelsen, som ikke kan mere end overenskomsten giver dem lov til idag. Medarbejderne kan til gengæld meget meget mere.

Spilleregler og arbejdstidsregler er værdibaserede og individuelle. Time Care forudsætter samarbejde, tillid og åbenhed omkring personlige behov. På alle projekter er der medarbejdere, “der foretrækker deres faste rul, trygheden og genkenligheden i nuværende vagter”. Man har jo vendet sig til dem og tilpasset sit liv efter arbejdspladsens behov. Vi hjælper jer med at nutænke, og skabe både frihed og tryghed, på måder, hvor alle medarbejdere føler sig trygge og tilfredse. Derfor lægger vi meget vægt på samspillet med ledelsen og på at I bruger og følger vores anbefalinger. I er ikke de første, og derfor ved vi, hvordan vi løser alle problemer.

Eksempel på arbejdspladser, hvor vi kan afholde jeres temadag, samtidigt med et referencebesøg. Kontakt os for flere arbejdspladser.


 • Døgninstution

  Himmelev behandlingshjem, Region Sjælland.


 • Hjemmepleje

  Hjemmeplejen, Odder kommune


 • Plejecenter

  Kr. Stillinge plejehjem, Slagelse


 • Psykiatri & sygehus

  Psykatrien Reg. Sjælland, Dianalund

Post a Comment

Time Advice A/S | Thorsgade 8 | 5000 Odense C | Danmark | Telefon: + 45 3125 7630 | info@timeadvice.dk | Tak for besøget!
^ Back to Top