Vi tror på, at personalet med gode rammer, værktøjer og støtte fra ledelsen kan lave fantastiske vagtplaner, hvor borgerne er i centrum

bredt billede til plejehjem

Fokus på gode og værdiskabende vagt og arbejdstidsmodeller

Vi tror på, at de bedste vagt og arbejdstidsplaner laves af medarbejderne i fællesskab. Ikke af ledere!

Vi tror på, at personalet kender deres egne, familiens, kollegaernes og borgeres behov bedre, end lederene eller administrative koordinatorer gør. Derfor har vi vendt vagtplanlægningen, som I kender det på hovedet. Vi slipper kræfterne fri i vagtplanerne, på den gode måde, hvor vi fokuserer på jeres borgeres behov.

Vi har siden 2008 opbygget koncepter, systemer og perfektioneret processer, der giver personalet max. indflydelse, mere ansvar, bedre samarbejds-muligheder samt en bedre drifts og økonomi-forståelse. Vi skaber individuelle muligheder for, at jeres personale  får “en fed vagtplan”, hvor alle vagter passer til  familie og privatlivet – 365 dage om året. 

Vores koncepter matcher behovet på alle arbejdspladser med 24/7 bemanding, kompetence og kontinuitetskrav samt stigende krav om øget produktivitet, trivsel, arbejdsmiljø, nærvær, omsorg, kvalitet, inklusion af frivillige og mindre brug af vikarer.

Vi planlægger “livet for borgere, brugere og patienter” på måder, hvorpå vi bruger jeres kompetencer, lønbudget og personalets færdigheder på den billigste, bedste og mest værdiskabende måde i forhold til jeres egne mål, rammer og kvalitetsmål.

Time Advice og Time Care manifestet er kort fortalt:

 1. Vi laver alene vagtplaner for borgernes skyld
 2. Personalet er de bedste til at lave fælles planer
 3. “Bedst for den enkelte” slår altid “ens for alle”
 4. Vi har respekt for den enkelte og for borgerne
 5. Kerneydelser bør udføres på smartere måder
 6. Det er kun dig, der kan skabe balance i eget liv
 7. Når der løftes i flok, skal ledelsen være tydelig
 8. Øget produktivitet og trivsel supplerer hinanden
 9. Vi planlægger “livet”. Ikke vagter og normtid
 10. Vi tror på timebanken og puslefasen!

Vi sælger ikke vores software!
I betaler for et partnerskab

Vores forretningsmodel er anderledes. I køber et partnerskab, og får adgang til viden og alle værktøjer.

Time Advice bruger dig som leder, planlægger og tillidsrepæsentant fra vores Time Care arbejdspladser aktivt på nye projekter. I stedet for at ansætte mange medarbejdere, bruger vi jeres praktiske Time Care erfaringer på de nye projekter, hvor I for vores regning  deltager som undervisere og facilitatorer.

I skal ikke bruge jeres tid på endeløse kravspecifikationer, projektansøgninger og besværlige udbud. Jeres MED eller SU udvalg tager beslutning om, hvorvidt I har fordele af partnerskabet eller ej. Herefter er indkøbsprocessen simpel. I køber et partnerskabsbevis, hvor prisen afhænger af antallet af medarbejdere og jeres foretrukne partnermodel.

Nå ja. Ledere skal lede, og skal ikke bruge tiden på vagtplaner! Derfor er Time Care metoden værdi-baseret og altid forankret i jeres konkrete mål, visioner og strategier for de næste 6 til 24 måneder. Vi tilpasser Time Care til jeres kerneydelser, mål og strategi.

Handling taler tydeligere end ord. Vi tager derfor medansvar for at indføre innovations og forandringsprocesserne hos jer. Defor køber I ikke “noget software”, men bliver aktive  et unikt partnerskab, hvor vi alle har fælles mål. Jeres mål!

Vores partnerskab skal give jer følgende muligheder.

 1. I har adgang til landsdækkende vikarpulje
 2. Altid adgang til fuld version af alt software
 3. I har adgang til alle optimeringsværktøjer
 4. Vi uddanner jeres planlæggere i planlægning
 5. Vi deler viden om Time Care lederprocesser
 6. Vi tilpasser løsningerne til jeres behov/ønsker
 7. Vi deler viden om spilleregler og lokale aftaler
 8. Vi hjælper med forandrings og projektledelse
 9. Vi er ansvarlige for uddannelse og opfølgning
 10. Vi står for optimal IT drift og praktisk support

Vores baggrund, idé og løfte til din Time Care arbejdsplads.

Time Advice er en uafhængig non-profit organisation, der optimerer trivsel og drift hos vores partnere.

De traditionelle faste rul, faste vagter, ønskevagter, arbejdstidsaftaler og vagtplansystemer, der stilles til rådighed via jeres lønafdeling, kan ikke løse de velfærdsproblemer, I står overfor. Vores partnerskab er derfor et supplement og alternativ til decentrale arbejdspladser, afdelinger og centre.

 Time Advice er netværksbaseret organisation, der hver dag leder, coacher og servicerer vores partnere. Herudover rådgiver, uddanner og vejleder vi om best practice indenfor planlægning af arbejdstid. Vi har lavet innovation af hele værdikæden omkring vagtplanlægning. Vores viden, aftaler, værktøjer og processer stiller vi til jeres rådighed.

Vores IT systemer, processer og metoder er værdibaserede, praktiske og brugervenlige. Vores mål er, at optimere “livet” for jeres borgere og medarbejdere gennem selvvalgt arbejdstid efter Time Care metoden. Vi giver garanti for selvfinansering!

Time Advice har eneretten til de mest værdiskabende vagtoptimeringsværktøjer fra Sverige, Østrig, Tyskland, Belgien og Holland. Vi stiller dem til jeres rådighed. Vi samarbejde med forskere, arbejdsmedicinere og fagforeninger.

Vi har fra over 50 projekter opbygget en stor praktisk viden om:

 1. Hvordan man bedst implementerer fleksiblitet
 2. Super arbejdstidsaftaler med FOA, SL og DSR
 3. Hvordan indflydelse forebygger driftsproblemer
 4. Optimale decentrale lønprocesser til KMD/SD
 5. Best practice implementering af Time Care
 6. Værdibaseret ledelse af arbejdstidsprojekter
 7. Optimal anvendelse af timebank og vikarer
 8. Forecasting og fleksible bemandingsbehov
 9. Optimering af balance mellem job og fritid
 10. At sætte jeres brugere og borgere i centrum

Vi har Danmarks bedste kunder og partnere. Skal din arbejdsplads være den næste?

Vi giver garanti for, at jeres arbejdstidsprojekt er lønsomt indenfor 12 måneder!

Kontakt os idag

Hvad er Time Advice’s speciale?

Time Advice fokuserer 100% på vagtplanlægning og bemandingsoptimering. Vi har specialiseret os i vagtplanlægning i den offentlige sektor.

Via vores viden og praktiske projekter indenfor pleje, omsorg, psykiatri, sundhed og socialområdet, kan vi hjælpe jer med, at skabe en organisation, der anvender sine personaleressourcer, normering og lønbudget optimalt – alle årets dage.

En optimal bemanding for os, er en sund balance mellem produktionskrav, omkostninger, kvalitet, kontinuitet, personalets ønsker, brugernes/borgernes/patienterns behov, arbejdstidsregler og de arbejdsmedicinske anbefalinger.

Vores partnere kontrakter os for at få fleksible, værdiskabende og effektive løsninger på deres vagtplan- og bemandingsproblemer.

Uanset om målsætningen er sparekrav eller ønsket om mere fleksible arbejdstider, forbedret kvaltiet, øget produktivitet- har vi altid jeres drivkrafter i fokus.

Via erfarne konsulenter, aktivt brug af vores partnere, planlæggeruddannelser og europas mest værdiskabende planlægningsværktøjer, kan vi kan vi levere tryghed til vores partnere, og sammen laver vi positive resultater.

Vi er et alternativ til jeres løn og personaleafdeling, samt de centraliserede systemer de tilbyder til jer. Vi tilbyder specialiserede løsninger til jeres drift, hvor I ikke køber licenser, men et partnerskab, hvor I får adgang til alle vores løsninger, support, kurser og akkumulerede viden i vores netværk.

Traditionelt er de fleste vagter baseret på faste rul og faste vagter. Dette betyder i praksis, at der ikke findes, eller kun er stærkt begrænsede muligheder for kontinuerligt, at tilpasse jeres bemanding til produktions og kvalitetsbehovet.

Time Care metoden er udviklet for ALTID at få bemanding, der er tilpasset det aktuelle og ønskede produktionsbehov, hvor planlægningen er udført af medarbejderne i samarbejde, og ikke af ledelsen.

Vores kernefokus er jeres produktionsfleksibilitet og øget livskvalitet for jeres borgere og medarbejdere. For at kunne balancere organisationens behov og personalets behov, har vi perfektioneret metoden med ”selvvalgt arbejdstid”. I stedet for faste normtider, har vi udviklet verdens mest værdiskabende produktionsform, timebanken og har perfektioneret brugen af puslefasen, optimeringsalgoritmer og Time Pool konceptet, der automatiske booker vikarer, afløsere og ekstrabemanding – døgnet rundt, også aften, nat, ferie og weekender.

Vores mål er altid at frigøre 80 % af ledertiden til ledelse og udvikling !!!!

Vagtplanlægning med Time Care metoden er et strategiskt værktøj, der på kort tid bidrager til, at i kan styrke jeres lønsomhed, produktivitet, kvalitet, trivsel, arbejdsmiljø, samarbejde og rekruttering, samtidig med, at det skaber bedre rammer for jeres brugere og personalets engagement og ansvar.

Vores produktportefølje, som vi stiller til jeres fulde brugsret, består af de mest værdiskabende vagtplanværktøjer, som vi har fundet hos partnere i Sverige, Holland, Belgien, Østrig og England.

Vores væktøjer støtter alle former for vagtplanlægning. Fra forecasting på sygehuse til drift af landsdækkende vikarkorps.

Vores implementeringsydelser hjælper jeres desuden, med at skabe optimale decentrale planlægningsprocessser, som bringer vores partnere deres mål om en optimal bemanding, udfra de givne normerings, kvaltiets og budgetrammer. Med vores konsulenter samt alle ledere, planlæggere og tillidsrepræsentanter fra vores partnere samt vores veletablerede uddannelser.

Vi garanterer en hurtig implementering af jeres nye arbejdstidsmodeller, forandringsprocesser og resultater.

Time Care ambassader indenfor plejesektoren


 • Stenslund plejecenter, Odder kommune

  - DK’s første Time Care plejehjem .
  - Over 65 personer i én vagtplan
  - Eden Alternative & Time Care
  - Super arbejdstidsaftale med FOA
  - Stor vikar og overtidsbesparelse

   


 • Stillinge Plejecenter, Slagelse kommune

  - DK’s mest fleksible arbejdstidsaftale!
  - Både inde og udegrupper i én vagtplan
  - Samarbejde på tværs af huse/teams
  - Kun én uges planlægningshorisont
  - Nem indberetning i SD løn


 • Ringparkens plejeboliger, Syddjurs kommune

  - God aftale med FOA om timebank
  – Over 98 % indfridelse af alle ønsker
  – Høj grad af uddelegering til ansatte
  – Nem indberetning i KMD løn
  – Helt nye bemandingsbehov!


 • Søhusparkens plejecenter, Forenede Care

  - Første private plejehjem med TC!
  – Snart 100 personer i én vagtplan
  – Max fokus på bemandingsprofil
  – Planlægning på tværs af huse
  – Overenskomst med DI

Post a Comment

Time Advice A/S | Thorsgade 8 | 5000 Odense C | Danmark | Telefon: + 45 3125 7630 | info@timeadvice.dk | Tak for besøget!
^ Back to Top