Optimering

tilpas vagter (højre) til produktionsbehovet (til venstre), og optimer på differencen

tilpas vagter (højre) til produktionsbehovet (til venstre), og optimer på differencen

Optimalt produktionsbehov ?

Vi har lavet et unikt optimeringsværktøj, der designer det optimale bemandings og produktionsbehov til jeres afdeling. Der tages udgangspunkt i jeres normering, arbejdsgange og kompetencer.

Løsningen er en stor algoritme, der på baggrund af økonomi, arbejdsgangsbeskrivelser, normering, fremtidigt behov, arbejdstidsaftaler og medarbejderønsker finder det perfekte bemandingsbehov til alle årets 365 dage, og vagter der passer hertil !

 • Design bemandingsbehov der passer på 5 minutter
 • Check af nomering, kontinutitet og kompetencer
 • Find det optimale fremmøde for alle 365 dage
 • Tilpas vagter til nye arbejdsgange og behov

Den optimale rulleplan ?

Vi har lavet et optimeringsværktøj, der designer optimale rullevagtplaner på baggrund af vilkårlige bemandingsbehov via en unik algoritme. Du kommer med et nyt bemandingsbehov og vi kommer med 4-6 forslag på nye rullevagtplaner, der dækker behovet 100% og er lavet med udgangspunkt i seneste arbejdsmedicinske viden.

Via en algoritme laves nye rullevagtplaner for en hel arbejdsplads til en let opgave. Løsningerne er optimeret med hensyn til normtid, kompetencer, bemandingsbehov, lønbudget og medarbejderønsker.

 • Aldrig har vagtomlægninger være lettere
 • Se totaløkonomien i jeres rulleplaner
 • Alle arbejdsmedicinske anbefalinger indbygget
 • Arbejd med flere scenarier på én gang

Forecasting med big data?

Bemandingsbehov er ikke statiske. Brug vores unikke Big Data løsning til at forecaste det optimale produktionsbehov. Brug data fra patientsystem, kunde og brugerdatabaser. Vi analyserer på baggrund af servicelevels, kompetencer, sæconforhold og meget andet.

Big Data løsningen er verdens eneste specialisere forecastingsværktøj, der virker uafhængigt af vagtplansystemer. Det virker altså også uden Time Care, og kan med få opsætninger integeres i jeres produktionsmiljø, hvorefter i får forslag til nye bemandingsbehov en gang om ugen

 • I får frigjort mange daglige spildtimer
 • Optimal udnyttelse af jeres normtid
 • Øget produktivietet og kvalitet/span>
 • Er et standalone system

Passer jeres vagter og bemanding altid til jeres normering, brugerkrav, budget samt ændringer i interne og eksterne arbejdsgange?

Lad os demonstrere, hvor nemt det er, at designe et nyt bemandingsbehov eller ny rullevagtplan, der altid passer 100% til behovet

Kontakt os idag

Vores algoritmer kan alle anvendes som en separate løsning, der integreres med  jeres eksisterende vagtplansystem.

 

Mange fordele for jeres drift med genetiske algoritmer

 • Det er bliver let at lave vagtomlægninger, der altid er optimeret til økonomi, medarbejderønsker, produktivitetsændringer, normeringersændringer etc.
 • Få en algoritme, de udarbejder flere scenaraier for dig på  5 minutter
 • Der er ikke én ny vagtplan at vælge imellem, men den bedst af flere muligheder.
 • Hver gang en forudsætning i jeres afdeling og drift ændrer sig, så laver vi nye vagtplaner, der er optimerede til de nye rammevilkår
 • Erfaringerne fra over 500 sygehuse og plejehjem er produktivetsgevinster på over 6% allerede ved første simulering og implementering. Genvinsten er varig

 • Vi laver på 5 minutter de samme udregninger, som en rigtig dygtigt vagtplanlægger ville bruge 2 måneder på at udregne.
 • Super nemt at vedligeholde og lave ændringer med
 • Se konsekvenserne af jeres beslutninger, før I tager dem. Se, hvad den nye vagtplan koster i time og kroner, hvordan den påvirker produktivitet og flaskehalse

 • Løsningerne er baseret på LEAN arbejdsgange. Hver gang en større arbejdsgang ændres, bør vagter og evt. rullevagter også tilpasses, sådan at man realiserer gevinsten.
 • I laver en visuel kortlægning af arbejdsgange, der via bottum-up udgør jeres nye bemandingsbehov. I får forslag til, hvordan I kan optimere ressourceanvendelsen.

 • Alle 3 værktøjer kan bruges samme ned jeres nuværende vagtplansystem. Vi optimerer på de behov og faste vagter, som jeres nuværende system blot administrerer og laver løngrundlag for.
 • Forecasting kan integeres i jeres kunde, patient, borger og omsorgssystemer.

 • Algoritmen er lavet til at optimere på søvnmønstre for nattevagter
 • Der fordeles friperioder, weekender samt aften og nattevagter, udfra den seneste forskning i søvn, nedslidning og den stress, som skiftende arbejdstider påfører krop og familie.
 • Se hvor godt jeres vagtplan følger de arbejdsmedicinske anbefalinger, og forebyg stress, sygdom, fravær samt styrk livskvaltitet og rekrutteringsgrundlaget.

 • Der er få dages introduktion med til løsningerne.
 • Sammen laver vi de første optimeringer for jeres afdeling
 • Løsningerne kræver ikke involvering af fagforeninger, løn, personale og IT afdeling. Alt foregår decentralt i jeres driftsafdeling.
 • Ingen udbud, da beløbsgrænser ligger under udbudskravet.

 • Se konsekvensen af jeres beslutninger før I tager den
 • Når løsningen er iværksat er gevinsten på  normtid og produktivitet realiseret.
 • Vores Big Data og algortimer er det perfekte normeringsstyringsværktøj

Typer af arbejdspladser, der med fordel kan anvende simulerings og optimeringsløsninger


 • AMA og medicinske afdelinger

  Optimeret via patient/driftssystemer


 • Hjemmepleje

  Optimeret via ruteplanlægning


 • Callcentre

  Optimeret via jeres telefonsystemer


 • Industri og produktion

  Tilpasset jeres LEAN og produtionssystemer.

Planlæggeruddannelse

Når I bliver uddannet til at bruge simulerings væktøjerne af os, bliver I også certificerede som vagtplanlæggere. Vi tilknytter både en personlig coach, der hjælper jer med forandringsprojekter og jeres nye planlæggerrolle, samt en personlig mentor, der hjælper jer med at finde de optimale løsninger, på jeres planlægningsudfordringer.

Jeres vigtigste værktøj

At analysere, designe og planlægge nye vagter er nu blevet nemt og faktabaseret. I skal ikke længere gætte på konsekvensen af jeres handlinger og valg. Værktøjerne viser jer udfald, muligheder og effekt på normering, kvalitet, produktivitet og arbejdsmiljø, i form af graden af opfyldelse af de arbejdsmedicinske anbefalinger omkring skrifteholdsarbejde.

Stort udenlandsk netværk

Time Advice trækker på et stort internationalt netværk omkring optimering af arbejdstider fra over 1000 offentlige og private arbejdspladser indenfor sygehuse, ældrepleje, socialområdet, psykiatri, industri, transport, call centre, butikker og luftfart, blot for at nævne nogle brancher. Vi har adgang til over 50 specialiserede udviklere og forretningskonsulenter, såfremt I har et brancheproblem, vi ikke har mødt tidligere.

Giv jeres vagtplanlæggere nye muligheder

Time Advice målretter vores optimeringsydelser til planlæggere og controllere i offentlige og private virksomheder. Vi sætter jer i stand til at bruge jeres egne data, og lave kontinuerlige forbedringer i jeres ressourceplanlægning på decentralt niveau.

Vores løsninger er en samlet pakke af brugsret til software, hosting, personlig coaching, planlæggeruddannelser, konsulentydelser og adgang til en stor vidensdatabase og aktiv involvering i vores softwareudviklingsprocesser.

 • 1
  Eneste DK planlæggeruddannelse
  Vi har som eneste virksomhed i Danmark målrettet en uddannelse til dig som vagtplanlægger eller driftscontroller.
 • 2
  Fokus på LEAN og forecasting
  Lav vagtplaner, de altid matcher jeres fremtidige aktiviteter og arbejdsgange
 • 3
  Simulering og optimering
  Lad systemerne beregne den matematisk optimale løsning til dig

 • 4
  Fokus på strategi og proces
  Vi sikrer, at der er fokus på jeres mål, strategier og udviklingsprocesser
 • 5
  Personlig coach og mentor
  For at støtte dig, tilknytter vi en personlig coach og mentor
 • 6
  Vagtplaner, der er til at forstå!
  Se unikke visuelle fremstillinger af jeres fremtidige vagtplaner

Post a Comment

Time Advice A/S | Thorsgade 8 | 5000 Odense C | Danmark | Telefon: + 45 3125 7630 | info@timeadvice.dk | Tak for besøget!
^ Back to Top