Time Care

Time Care skaber forbløffende resultater på få uger

Time Care skaber forbløffende resultater på få uger

Hvad er Time Care?

Time Care er fremtidens måde at tilrettelægge skiftende vagter på. Det er en IT understøttet vagtplan metode, der er udviklet af de svenske fagforeninger.

Metoden er i Danmark optimeret via decentrale arbejdstidsaftaler med FOA, SL, DSR og Dansk Industri på over 50 arbejdspladser, hvor vi i over 5 år har lavet innovation på arbejdstidsområdet.

Hvordan indfører man Time Care?

Start med at book en temadag, så gennemgår vi alle detaljer, muligheder og best practice. Det tager 10 uger at indføre Time Care og ét år til kulturændringer.

Al opsætning tilpasses jeres arbejdsplads egne mål, rammer og strategier for de næste 1-2 år.  Vi ønsker at forstå, jeres situation, behov og udfordringer, sådan at vi kan målrette vores partnerskab med jer. 

 • Medarbejdere får 2 dages kursus med VEU
 • Ledelsen skal afsætte 1-2 uger til projektet
 • Der er ugevis opfølgning de første 2 måneder
 • Kvartalsvis optimering  i partnerperioden

Fremtidens ledelsesværktøj

Time Care er lavet til, at I med fleksible bemandings-behov, individuelle spilleregler og timebanken, ugentligt optimerer jeres kerneydelser, trivsel og drift.

Time Care finder altid den optimale balance mellem produktionsbehov, økonomi, kvalitet, arbejdsmiljø, individuelle ønsker, budget og arbejdsmedicinske anbefalinger om arbejdstid.

 • Værdi og dialogbaseret planlægningsproces
 • Samarbejdsbaseret med fokus på egenansvar
 • Dokumentation via rapporter og nøgletal
 • Meget billigere end faste vagter og normtid

Er I også træt af begrænsningerne i  jeres nuværende vagtplan, de faste vagter eller rullevagtplanerne?

Lad os demonstrere, hvordan I med vores timebank og fleksible bemandingsbehov, kan nå jeres mål, budgetter og potentiale

Kontakt os idag

Produktionsfleksibilitet & livskvalitet

Idag er de fleste vagtplaner baseret på faste vagter eller faste rullevagter. Det betyder, at der ikke findes, eller kun begrænsede muligheder for, at I løbende kan tilpassse bemanding og fremmøde til jeres aktivitets og produktionsbehov.

Time Care metoden garanterer, at I alle årets 365 dage, har en bemanding, der er er tilpasset jeres normering, økonomi og kvalitetsmål, hvor vagtplanen er planlagt af medarbejderne i fællesskab, og derfor er balanceret med organisationens, brugernes og medarbejdernes behov.

Typiske spørgsmål omkring Time Care

 • Vi kan mod ekstrapris tilbyde integration til KMD Løn og Silkeborg Data’s modul Tjenestetid. Vi har dog udviklet en langt bedre og meget billigere metode til lønindberetning. Vi kalder den Lean løn. Den er hurtigere og billigere den de snitflader, som KMD og SD udbyder, som vil forsætte dobbelt administration af vagtplaner, for at I kan lave korrekt løn og timeregnskab med timebanker.
 • Lean løn forebygger fejl, og i praksis undgår man at skulle lave ændringer til udbetalte tillæg, overtimer, weekendtillæg, FO/SH timer mv.
 • Med Lean Løn tager det under 45 minutter pr. 50 medarbejdere om måneden at indberette løn med Time Care. Dette gøres via timebanksmodel direkte i KMD’s rollebaserede indgang eller Silkeborg datas web lønsystem.
 • Det er hurtigere end vores tidstudier viser, at det tager FØR Time Care. Der er en række yderlige fordele med Lean løn, der gør, at der er færre fejl, ændringer og spørgsmål til timeregnskabet end idag.

 • Time Advice har videreudviklet på den Svenske kerne af Time Care. Tilpasset sprog, regler, begreber og muligheder til de fælles innovationsprocesser vi laver sammen med vores brugere.
 • Vi opdaterer løbende vores software, hvorfor i løbet af samarbejdsperioden, altid har adgang til seneste og mest værdiskabende version af Time Care metoden.
 • Sammen med vores partnere har vi over 25 udviklere til vores rådighed, som alene har specialiseret sig i udvikling af fleksible arbejdstidsmodeller. Dette er dobbelt så mange, som udvikler Tjenestetid og KMD Vagtplan tilsammen!

 • Vi hjælper jer med at lave decentrale arbejdstidsaftaler med fagforeningerne. Alle Time Care aftaler bliver er skræddersyet til jeres decentrale arbejdsplads, behov og ønsker.
 • Vi har fleksible skabeloner liggende til DSR, FOA, SL, 3F, Dansk Industri, HK, Jernbaneforbundet og mange mange flere.
 • Aftalerne er bygget til Time Care med timebank, puslefaser, fleksible bemandingsbehov, vetotid, stopklodser, omsorgsbobler, individuelle spilleregler, Time Pool og de mange fleksiblitetsfremmende forhold.
 • Endelig lægges der vægt på de arbejdsmedicinske anbefalinger omkring søvn, døgnrytme, nedslidning mv for skrifteholdsarbejdere. Husk at konceptet er udviklet af de svenske fagforeninger.

 • Der er naturligvis fuld kontrol med alle hviletidsregler, arbejdsmiljøforhold, overenskomster, lønarter, saldi og meget andet.
 • Derudover har vi helt nye spilleregler, som går på adfærd, nedslidning, søvn, weekendregler, skæve tidspunkter og spilleregler der virker forebyggende for stress jf. arbejdsmedicinske forhold og anbefalinger.

 • Det kan siges meget nemt. Ferie planlægges uændret. Ferien tastes måske på en anden måde af ledelsen, og vi har også lavet innovation omkring hvornår, hvordan ferien planlægges, sådan at du kender din ferie i bedre tid, og du har mulighed for at forlænge yderperioderne med timebanken.
 • Efter 1 år i partnerskabet er vi klar til at introducere jer til flere, fleksible og innovative måder at planlægge ferie på. Hvorfor nøjes med kun 5-6 uger, hvis man via timebanken, kan få 10-15 ugers sammenhængede fri, hvis dette er ens behov.

 • Vi laver alle vores aftaler med jeres decentrale arbejdsplads. Vi mødes naturligvis med lønafdelingen for at svare på spørgsmål. I praksis er der dog ingen opgaver for dem, da en række praktiske opgaver decentraliseres, og i indberetter de endelige lønarter, ferie, sygdom og andet direkte i de webklienter, som kommunen eller regionen stiller til rådighed.
 • I vedligeholder også selv stamdata i Time Care. I holder derved op med at anvende KMD Vagtplan eller Modul Tjenestetid eller Min Tid. Vi lover jer, at funktionerne i Time Care og vores øvrige systemer er tifold de muligheder, som stilles til rådighed af lønafdelingen.

 • Time Care er kåret til Sveriges mest brugervenlige system. I vil opleve hvorfor! Alle medarbejdere får 2 dages kursus, hvor vi øver, leger, prøver og tester system og drøfte forudsætninger.
 • Vores kursus evalueringer dokumenterer, at alle kan “finde ud af det”. Også dem ,som har bekymringer omkring deres IT kompetencer og færdigheder.
 • Det interesserer alle at få mere indflydelse på deres egen løn, ferie, arbejdstid, vagter, opgaver og mulighed for at samle og sprede fridage, få ekstra udbetalt og slippe for de sure vagter!!!

Eksempler på arbejdspladser, der anvender Time Care


 • SL og FOA aftaler

  Døgninstitutionen Fabos i Odder


 • SL og FOA aftaler

  Psykiatrien i Region Sjælland


 • DSR og FOA aftaler

  Bostedet Blåkjærgård i Region Midt


 • DSR og 3F aftaler

  Intensiv afdelingen på OUH i Odense

Selvvalgt arbejdstid skaber trivsel og arbejdsglæde

Giv ansvaret for vagtplanerne til medarbejderne. Via vores decentrale arbejdstidsaftaler anvender i vores timebanksmetode i stedet for de faste normtider og faste vagter, eller rul, som oftest er alt for fastlåste. Ledelsen bruger ca. 10 min om ugen og +98% af alle ønsker indfries takket være samarbejde, præcise og fleksible bemandingsbehov og pusle-fasen. Vi har lavet spilleregler med FOA, DSR og SL.

Mere tid til livet, omsorg og jeres kerneopgaver

Time Care er unik ved, at det er personalet, der giver hinanden fri. Det skaber mere frihed og tryghed, og styrker samarbejdet på tværs af teams. Hver dag  laves der en visuel bemandingsprofil, der er sætter rammer for  teamets kerneopgaver og aktiviteter. Det skaber plads til mere omsorg og spontanitet, når personalet frivilligt planlægger kerneopgaverne udfra borgernes og egne behov, faglighed og kontinuitet.

Fuldautomatisk akut, vikar og afløserplanlægning

Med den unikke Time Pool metode kan vi automatisere alle processer omkring akut, vikar og afløserhåndtering. Systemet finder selv den bedste og billigste afløser 24/7, også aften, nat og i weekender. Det er en fleksibel algoritme, der på bagggrund af afløsernes tilgængelighd, kompetencer, erfaringer, velkendthed, lønniveau og arbejdstidsregler finder den bedste løsning til jer.

Slip kræfterne i timebanken fri og slip af med begrænsningerne fra de faste rul og vagter

Både medarbejdere, ledelse og borgere har interesse i, at I kan designe vagter, fremmøde og opgaveafvikling, på en nem og fleksibel måde, der altid passer til deres behov. Det er muligt at tilgodese alle medarbejderbehov.

 • 1
  Tag ansvar for dit liv
  Vi ønsker, at du selv skal lave din plan. Du kender dit behov bedst. Ca. 99% af alle ønsker godkendes
 • 2
  Samskabelse i team og via pusleprocessen
  Takket være puslefasen, får du 3-5 x øget indflydelse, end når din leder beslutter
 • 3
  Bedst for den enkelte. Ej ens for alle
  Alle spilleregler er værdibaserede. Du får mere tryghed og frihed end med faste rul.

 • 4
  Veto, Stopklodser, timebank og omsorgsbobler
  Vi har lavet arbejdstidsaftaler med helt nye innovative værktøjer og muligheder
 • 5
  Dialog, frihed og borgerfokus
  Uge efter uge skaber vi en bedre balande mellem din, kollegaernes og borgernes behov
 • 6
  Timeregnskab, der er til at forstå!
  Alle kan forstå timebanken. Få flere muligheder og kontrol med din egen fritid

Post a Comment

Time Advice A/S | Thorsgade 8 | 5000 Odense C | Danmark | Telefon: + 45 3125 7630 | info@timeadvice.dk | Tak for besøget!
^ Back to Top