Time Care for botilbud og døgninstitutioner

bosteder

Nye muligheder for beboere

I vil hurtigt opleve, at personalet i højere grad møder og udfører jeres kerneopgaver og de pædagogiske aktiviteter, når beboerne har det reelle behov herfor.

Time Cares timebank og fleksible bemandingskurver vil revolutionere jeres aktiviteter og nærvær. Det er ikke længere jeres faste rul og vagter, der definerer, hvornår opgaverne udføres. Det er borgernes behov, og de nye muligheder, som personalet hurtigt spotter i hverdagen. Erfaringsmæssigt flytter opgaverne sig ca. 20%, dvs, udføres på smartere tidspunkter, hvor fremmøde følger årstider, livsrytmer og aktiviteter.

Der bliver herved flere timer og nye muligheder for, at optimere arbejdsgange og rutiner. Dette skaber ofte mere spontanitet og nærvær. Der kommer mere fokus på “livet”, idet de “gamle vagter” ikke længere definerer, hvem, hvornår, hvordan kerneydelserne udføres….

 1. Bemandingsbehov tilpasses løbende behovet
 2. Kontinuiteten og fagligheden styrkes
 3. Personalet er mere nærværende
 4. Der er mere tid til pædagogiske aktiviteter
 5. Opgaverne udføres på smartere tidspunkter
 6. Der er færre afløsere og vikarer i hverdagen
 7. Nye muligheder for mere spontane aktiviteter
 8. Oftest flere individuelle i jeres vagtdækning
 9. Det lavere fravær konverteres til mere nærvær
 10. Samarbejdet på tværs fremmer faglig udvikling

Muligheder for medarbejderne

Når personalet ser de nye og individuelle muligheder ved Time Care, er der altid et pres for at “komme igang”, da fordele altid opvejer bekymringer om nyt.

Fordelen i forhold til “de gamle og traditionelle” arbejdstidsmodeller er overvældende. Det er ikke for ingenting, at konceptet er udviklet af medarbejdere og fagforeninger! Puslefasen gør forskellen. Den findes kun i Time Care, og er patenteret! Det er dig der bestemmer over din tid !  Brug mulighederne, og du kan nemt få 8 til 12 ugers sammenhængende frihed til fuld løn og flere fridage. Fri er noget man selv tager!

Idet Time Care metoden optimerer på, hvornår du holder fri, og ikke på de præsterede antal timer, eller på at gentage den samme vagtrytme, er der mange muligheder for at du individuelt kan skæddersy dine vagter til familiens, borgernes og dine private behov. 

 1. Ca. 97% af alle fri og vagtønsker bliver indfriet
 2. Flere og længere friperioder via timebank
 3. Vagter der passer til dine og borgernes behov
 4. Du kan spare tid eller kroner op i din timebank
 5. Du får langt mere frihed og tryghed end idag
 6. Vagtplanen tilpasses dit privat og familieliv
 7. Puslefasen sikrer max. indflydelse og tryghed
 8. Mulighed for omsorgsbobler og timebanksfri
 9. Nemt at forstå timeregnskabet via timebank
 10. Ingen returbytninger og færre tilkald

Udnyt jeres lederpotentiale

Time Care er ledelsens vigtigste styringsredskab. De mange timer, der frigøres fra din vagtplanlægning, kan nu bruges til nærvær, dialog, projekter og udvikling.

Vores mål er, at du ikke længere skal bruge ledertid på administration af vagtplaner. Det skal medarbejderne eller systemet, der via en algoritme selv kan optimere og planlægge. Du skal som leder heller ikke bruge tid på, at tilkalde vikarer og afløsere, det klarer Time Pool systemet. Time Care finder selv afløsere ved akut fravær, sygdom og ekstra aktiviteter. Du skal blot være være tydelig med mål, rammer og behov.

Du skal ikke spekulere over dit lønbudget, fordi Time Care er bygget til, at du ikke bruger flere timer, end du har. Du ser altid medarbejderadfærd, kvalitet, omkostninger og kontinuitet FØR du frigiver en vagtplan.  Time Care er dit bedste ledelsesværktøj. 

 1. Puslefasen og timebanken giver dig frihed
 2. Ca. 85% mindre tid til vagtplanlægning
 3. Mindre sygdom, overtid, vikarer og spildtid
 4. Nem lønindberetning (under 1 time/mnd.)
 5. Øget ansvarlighed hos alle medarbejdere
 6. Decentrale arbejdstidsaftaler tilpasses jer
 7. Nye samarbejdsmuligheder med personalet
 8. Timebanken er dit vigtigste styringsredskab
 9. Du kan udvikle kvalitet, service og samarbejde
 10. Time Care er værdibaseret planlægning

Er jeres institution den næste, der får succes med Time Care metoden?

Al løn og systemopsætning, spilleregler, arbejdstidsaftaler, undervisnings og implementeringsmetoder er 5 års best practice med SL aftaler.

Kontakt os idag

 

Time Care er som skræddersyet til bosteder og institutioner. Lav fleksible bemandingsbehov, der hele tiden følger årstider, aktiviteter og beboerbehov.

Bemandingsbehovet svarer altid til jeres normering og indtægter, hvorfor der er balance. Timebanken klarer alle udsving i jeres drift og beboersammensætning.

 

Et udvalg af bosteder og døgninstutioner med Time Care


 • Himmelev Behandlingshjem

  - DK’s første Time Care døgninstitution.
  - Stor timebanksfleksiblitet
  - Time Pool og Time Care
  - Super arbejdstidsaftale med SL
  - Nem vikarhåndtering

   


 • Blåkærgård, region midt

  - Planlægning på tværs af flere huse
  - Planlægning opbygget om beboere
  - Fokus på kontinuitet og kompetencer
  - Rullende uge planlægning
  - Nem indberetning i SD løn


 • Fabos i Odder

  - Danmarks mest fleksible SL aftale
  – Kun én uges planlægningshorisont
  – Høj grad af uddelegering til ansatte
  – Nem indberetning i KMD løn
  – Samarbejde mellem 4 teams i én vagtplan


 • Broncealdervej i Odder

  - Planlægning på tværs af 6 huse
  – Alle faggrupper i samme vagtplan
  – Kontinuitets og timebanksfokus
  – Integration til Time Pool
  – Kun én vagtplanlægger

Post a Comment

Time Advice A/S | Thorsgade 8 | 5000 Odense C | Danmark | Telefon: + 45 3125 7630 | info@timeadvice.dk | Tak for besøget!
^ Back to Top