Time Care for plejehjem og plejecentre

bredt billede til plejehjem

Muligheder for jeres beboere

Jeres beboere vil opleve, at personalet i højere grad møder og udfører kerneopgaverne og omsorgs-ydelserne, når beboerne har behov herfor.

Time Cares meget fleksible bemandingskurver vil revolutionere jeres pleje og omsorg. Det er ikke længere jeres faste rul og vagter som definerer, hvornår opgaverne udføres. Det er borgernes behov. Erfaringsmæssigt flytter opgaverne sig ca. 20%, dvs, udføres på smartere tidspunkter, hvor fremmøde følger årstider, livsrytmer og aktiviteter.

Der bliver herved timer og muligheder for, at optimere både arbejdsgange og rutiner, og til at skabe mere spontanitet og nærvær. Der kommer mere fokus på “livet”, idet de “gamle vagter” ikke længere definerer, hvem, hvornår, hvordan kerneydelserne udføres….

 1. Bemandingsbehov tilpasses løbende behovet
 2. Kontinuiteten og fagligheden styrkes
 3. Personalet er mere nærværende
 4. De ekstra timer der frigøres kan mærkes
 5. Opgaverne udføres på smartere tidspunkter
 6. Der er færre afløsere og vikarer i hverdagen
 7. Nye muligheder for mere spontane aktiviteter
 8. Oftest flere individuelle hensyn i hverdagen
 9. Det lavere fravær konverteres til mere nærvær
 10. Der kommer færre afløsere og vikarer

Muligheder for medarbejderne

Når personalet ser de nye og individuelle muligheder ved Time Care, er der altid et pres for at “komme igang”, da fordele altid opvejer evt. usikkerhed.

Fordelen i forhold til “de gamle og traditionelle” arbejdstidsmodeller er overvældende. Det er ikke for ingenting, at konceptet er udviklet af medarbejdere og fagforeninger! Puslefasen gør forskellen. Den findes kun i Time Care, og er patenteret! Det er dig der bestemmer over din tid !  Brug mulighederne, og du vil også opleve mere trivsel og øget arbejdsglæde.

Idet Time Care metoden optimerer på, hvornår du holder fri, og ikke på de præsterede antal timer, eller på at gentage den samme vagtrytme, er der mange muligheder for at du individuelt kan skæddersy dine vagter til familiens, borgernes og dine private behov. 

 1. Ca. 97% af alle fri og vagtønsker bliver indfriet
 2. Flere og længere friperioder via timebank
 3. Arbejdstider der passer til fritid og familie
 4. Der kan spares op i timebank, eller holdes fri
 5. Kan altid påvirke egen løn og start/slut tider
 6. Alle kan finde ud af det. Både unge og ældre
 7. Puslefasen sikrer max. indflydelse og tryghed
 8. Mulighed for omsorgsbobler og timebanksfri
 9. Nemt at forstå timeregnskabet via timebank
 10. Ingen returbytninger og færre tilkald

Fremtidens ledelsesværktøj?

Time Care er ledelsens vigtigste styringsredskab. De mange timer, der frigøres fra din vagtplanlægning, kan nu bruges til nærvær, dialog, projekter og udvikling.

Vores mål er, at du ikke længere skal bruge ledertid på administration af vagtplaner. Det skal medarbejderne eller systemet, der via en algoritme selv kan optimere og planlægge. Du skal heller ikke bruge tid på, at tilkalde vikarer og afløsere, det klarer Time Pool systemet. Du skal give ansvaret fra dig, og være tydelig med mål, rammer og behov.

Du skal ikke spekulere over dit lønbudget, fordi Time Care er bygget til, at du ikke bruger flere timer, end du har. Du ser altid medarbejderadfærd, kvalitet, omkostninger og kontinuitet FØR du frigiver en vagtplan.  Time Care er dit bedste ledelsesværktøj. 

 1. Bemandingsbehov tilpasses løbende borgerne
 2. Ca. 80% mindre tid til vagtplanlægning
 3. Mindre sygdom, overtid, vikarer og spildtid
 4. Nem lønindberetning (under 1 time/mnd.)
 5. Øget ansvarlighed hos alle medarbejdere
 6. Decentrale arbejdstidsaftaler tilpasses jer
 7. Nye samarbejdsmuligheder med personalet
 8. Timebanken er dit vigtigste styringsredskab
 9. Du kan udvikle kvalitet, service og samarbejde
 10. Time Care er værdibaseret planlægning

Er dit plejecenter det næste, der får succes med Time Care metoden?

Al løn og systemopsætning, spilleregler, arbejdstidsaftaler, undervisnings og implementeringsmetoder er 5 års best practice for plejehjem.

Kontakt os idag

Et udvalg af arbejdspladser indenfor plejesektoren


 • Stenslund plejecenter, Odder kommune

  - DK’s første Time Care plejehjem .
  - Over 65 personer i én vagtplan
  - Eden Alternative & Time Care
  - Super arbejdstidsaftale med FOA
  - Stor vikar og overtidsbesparelse

   


 • Stillinge Plejecenter, Slagelse kommune

  - DK’s mest fleksible arbejdstidsaftale!
  - Både inde og udegrupper i én vagtplan
  - Samarbejde på tværs af huse/teams
  - Kun én uges planlægningshorisont
  - Nem indberetning i SD løn


 • Ringparkens plejeboliger, Syddjurs kommune

  - God aftale med FOA om timebank
  – Over 98 % indfridelse af alle ønsker
  – Høj grad af uddelegering til ansatte
  – Nem indberetning i KMD løn
  – Helt nye bemandingsbehov!


 • Søhusparkens plejecenter, Forenede Care

  - Første private plejehjem med TC!
  – Snart 100 personer i én vagtplan
  – Max fokus på bemandingsprofil
  – Planlægning på tværs af huse
  – Overenskomst med DI

Comments are closed.

Time Advice A/S | Thorsgade 8 | 5000 Odense C | Danmark | Telefon: + 45 3125 7630 | info@timeadvice.dk | Tak for besøget!
^ Back to Top