Time Care for hjemmepleje og hjemmesygeplejersker

bredt billede til plejehjem

Godt nyt for jeres borgere

Jeres borgere i hjemmeplejedistrikterne vil opleve, at personalet i højere grad kan møde, når jeres borgerne har brug for det. Også de pårørende vil opdage dette.

Ruterne skal ikke længere tilpasses de faste rul, da vagtplanen nu tilpasses planlægningen i omsorgs-systemet. Timebanken og de fleksible bemandings-kurver vil revolutionere jeres pleje og omsorg. Når medarbejderne selv vælger alle arbejdstider, smitter det af på borgernes humør, overskud og trivsel. Der kommer oftere plejere, der kender den enkelte :-)

Der bliver derfor plads til lidt mere smil og overskud. Medarbejdernes der selv vælger arbejdstid, er mere i balance med familie, borgere og kollegaer. Borgerne oplever derfor en øget kontinuitet, når ruter/vagter sammensættes. Når sygefravær falder og er der samtidigt mindre behov for dyre afløsere og vikarer.

 1. Fremmøde og ruter tilpasses løbende visitering
 2. Kontinuiteten forbedres i praksis
 3. Der kommer færre vikarer i hjemmet
 4. Nemmere at løse akutte morgenproblemer
 5. Mindre sygefravær giver øget kvalitet
 6. Personalets kompetencer anvendes bedre
 7. Særlige behov kan dækkes via timebanken
 8. Start og sluttider er mere fleksible
 9. Fremmødet kan samtænkes med frivillige
 10. Der frigøres 2-5 % mere A-til-A tid

Nye muligheder for udegrupper

Når vagtplanerne bliver værdibaserede og ikke længere er “ens for alle”, får man mere indflydelse på egne arbejdstider og fritiden. Win-Win for alle :-)

Kan du forestille dig en arbejdsdag, hvor planlægningen tilpasses medarbejdernes behov, og ikke dikteres af ruteplanlægningen eller de faste rul. Du får mulighed fo at fordele dine timer, friperioder, weekender og arbejdstider i højere grad, end idag. Det er nyt, og det er spændende. Via timebank og planlægning på tværs, åbnes der for nye muligheder.

Idet Time Care metoden optimerer på, hvornår du holder fri, og ikke på de præsterede antal timer, eller på at gentage den samme vagtrytme, er der mange muligheder for at du individuelt kan skæddersy dine vagter til familiens, borgernes og dine private behov. Ekstratid og indtjening kan du nemt styre i din retning. 

 1. Mere indflydelse på arbejdstider end idag
 2. Flere og længere friperioder via timebank
 3. Arbejdstider der passer til fritid og familie
 4. Der kan spares op i timebank, eller holdes fri
 5. Nemmere at påvirke egen løn og start/slut tider
 6. Nemmere at planlægge helligdage og ferier
 7. Puslefasen sikrer max. indflydelse og tryghed
 8. Det er meget nemmere at få ekstratimer
 9. Nemt at lave individuelle løsninger
 10. Ingen returbytninger og færre tilkald

Nemmere ledelse af plejen?

Time Care kan frigøre mange timer fra vagtplanlægningen, som med fordel kan bruges til de mange andre projekter og udfodringer.

Prøv at forestil dig, at man kan planlægge på tværs af distrikter, teams og geografi, hvor det er medarbejderne, som laver planlægningen i deres fritid. Med timebanken og Time Pool er i mindre sårbare ved akutte ændringer, dødsfald eller nye visiteringer. Når sygefraværet falder får i flere timer, og i skal aldrig tænke på vagtomlægninger mere :-)

I kan nu centralisere vagtplanlægningen. Vikar og afløserproceserne bliver 100% automatiske, også aften, nat og weekender. Der spares masser af timer, som nu kan omsættes til dialog, udvikling og mere fleksibel ruteplanlægning. Slip for bindingerne i normtid og de faste rul og vær mere kreativ! 

 1. Fremmødet er uafhængig af normtid ogfaste rul
 2. Ca. 80% mindre tid til vagtplanlægning
 3. Mindre sygdom, overtid, vikarer og spildtid
 4. Nem lønindberetning (under 1 time/distrikt.)
 5. Slip for besværet med at omlægge faste vagter
 6. Decentrale arbejdstidsaftaler med FOA og DSR
 7. Nye samarbejdsmuligheder med personalet
 8. Timebanken er dit vigtigste styringsredskab
 9. Du kan udvikle kvalitet, service og samarbejde
 10. Time Care er uafhængigt af omsorgssystemet

Er din udegruppe den næste, der får succes med Time Care metoden?

Al løn og systemopsætning, spilleregler, arbejdstidsaftale og implementeringsmetoder er 5 års best practice fra Sverige og Odder kommune.

Kontakt os idag

Time Care ambassader indenfor plejesektoren


 • Stenslund plejecenter, Odder kommune

  - DK’s første Time Care plejehjem .
  - Over 65 personer i én vagtplan
  - Eden Alternative & Time Care
  - Super arbejdstidsaftale med FOA
  - Stor vikar og overtidsbesparelse

   


 • Stillinge Plejecenter, Slagelse kommune

  - DK’s mest fleksible arbejdstidsaftale!
  - Både inde og udegrupper i én vagtplan
  - Samarbejde på tværs af huse/teams
  - Kun én uges planlægningshorisont
  - Nem indberetning i SD løn


 • Ringparkens plejeboliger, Syddjurs kommune

  - God aftale med FOA om timebank
  – Over 98 % indfridelse af alle ønsker
  – Høj grad af uddelegering til ansatte
  – Nem indberetning i KMD løn
  – Helt nye bemandingsbehov!


 • Søhusparkens plejecenter, Forenede Care

  - Første private plejehjem med TC!
  – Snart 100 personer i én vagtplan
  – Max fokus på bemandingsprofil
  – Planlægning på tværs af huse
  – Overenskomst med DI

Post a Comment

Time Advice A/S | Thorsgade 8 | 5000 Odense C | Danmark | Telefon: + 45 3125 7630 | info@timeadvice.dk | Tak for besøget!
^ Back to Top